Swedish English
Välkommen till Ragn-Sellskoncernen!
Ragn-Sells är en privatägd koncern med verksamhet i sex länder. Sedan 1966 arbetar vi med avfallshantering, miljö- och återvinning. Verksamhetens historia startade dock redan på 1800-talet. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll.

Bland våra närmare 2500 medarbetare finns specialister inom många områden – från behandlingsexperter som konstruerar och driver kretsloppsanläggningar till experter inom farligt avfall, sanering och källsortering. Som komplement till den praktiska verksamheten erbjuder vi även konsulttjänster med specialister inom bland annat kemikalier, miljö, energi och avfallshantering.

Koncernen omsätter över 4.5 miljarder SEK per år och våra medarbetare har fler än 1600 fordon till sin hjälp.
Gå till våra webbplatser:
SVERIGE
NORGE
DANMARK
POLEN
ESTLAND
LETTLAND
RECYCLABLES
MILJÖKONSULT

© Ragn-Sellsföretagen AB. Box 952 SE-191 29 Sollentuna, Sweden. Phone: +46-771-88 88 88, Fax: +46-8-583 626 99, E-mail: info@ragnsells.se